Historie stavby kapličky na Kozubové - Základní kámen byl na vrchu Kozubové položen 26. července 1936....
Základní kámen byl na vrchu Kozubové položen 26. července 1936 Iniciátotorem výstavby byl katolický kněz  Rudolf Płostek. Narodil 14. dubna 1880 a zemřel 5. října 1940. Stavba trvala díky mírné zimě jen do následujícího roku. Ke stavbě byl využit regionální godulský pískovec, i věž je z něj postavená. 
Kaple byla zbudována ke cti sv. Anny, patronky matek, k posvěcení došlo 25. července 1937, téměř na rok přesně od položení základního kamene. Hlavním celebrantem slavnostní mše byl právě P. Rudolf Płoszek. 
Uvádí se, že na toto svěcení kaple dorazilo přes 10 tisíc poutníků.  V roce 1968 byly dřevěné schody na věž nahrazeny železnými, původní eternitová krytina byla v roce 1985 nahrazena měděnými plechy. V roce 1998-1999 probíhala generální oprava celé kaple. Zvoní se hlavně k bohoslužbám, každoročně jsou čtyři. 
Při tradičním setkání mládeže s otcem biskupem, které se zde koná 8. května, pak při poutní slavnosti na konci července. Další bohoslužby probíhají ke cti svaté Hedviky v polovině měsíce října a 31. prosince u příležitosti konce občanského roku. Věž kaple slouží také jako rozhledna. 
Zdroj: Tomáš Foldyna, kiejsiwbeskidach.cz

Komentáře

Nejčtenější