Jan Sikora Ćwilochorz – poslední lomňanský tkáč

 Jan Sikora Ćwilochorz (ćwilich - plátno tkané z tenké příze)  byl posledním lomňanským tkalcem. Bydlel ve staré roubence nad Jestřábským potokem a svému řemeslu se věnoval více než 60 let. Když už cítil, že mu síly ubývají a věděl, že v řemesle nemá kdo pokračovat,  svůj tkalcovský stav zničil se slovy: „Jak jo idym do ziymeczki, to ón też. “. Zemřel v roce 1971 a s ním v Lomné i toto kdysi  velmi rozšířené řemeslo.  

Komentáře

Nejčtenější