Hadaszczok, Slavíč, Kolářová chata - V roce 1899 došlo pod Slavíčem k otevření dřevěné Hadaszczokovy útulny, která....

V roce 1899 došlo pod Slavíčem k otevření dřevěné Hadaszczokovy útulny, která dostala jméno po zakladateli německého turistického spolku Beskidenverein Johannu Hadaszczokovi. Ve 20. letech 20. století si útulnu pronajal Jan Kolář a po jejím vyhoření v roce 1930 nedaleko ní zřídil novou chatu. Základy původní útulny jsou dnes vidět nad volejbalovým hřištěm. K otevření nové chaty došlo už v roce 1931 a brzy se těšila velké oblibě turistů a stala se jednou z nejnavštěvovanějších v celých Beskydech.  V roce 1935 byla původní chata Němci obnovena, ovšem během 2. světové války zchátrala a v roce 1949 musela být rozebrána. V roce 1989 získali Kolářovi potomci chatu v restituci zpátky, zrekonstruovali ji a od roku 1991 je znovu otevřena.

Johann Hadaszczok (1858-1895)


Nar. v rodině tkalce. 1868-1869 studoval na soukromé škole, 1869-1872 na státní reálce v Těšíně a 1872-1873 v Opavě. Studia ukončil 1875 na státní reálce v Schottenfeldu ve Vídni. 1875-1878 studium na Vysoké škole technické ve Vídni, 1882 vykonal zkoušky způsobilosti pro vyučování matematice a deskriptivní geometrii na vyšších reálkách. Od 1883 byl suplentem na zem. vyšší reálce v Moravské Ostravě. 1884 získal způsobilost vyučovat tělesné výchově na středních školách a učitelských ústavech. 
Od 1886 až do smrti byl profesorem zem. vyšší reálky v Moravské Ostravě. V 1886 se oženil s Idou, dcerou moravskoostravského městského lékaře dr. Eduarda Kremera. Na škole působil jako knihovník a archivář, byl členem mužského pěveckého sboru (něm.) v Ostravě, místopředsedou Deutscher Turnverein tamtéž. 

Významně se zasloužil o rozvoj turistiky v tehdy turisticky málo využitých Beskydech. Stal se spoluzakladatelem Beskidenvereinu (zal. 2.2.1893 ve Frýdku), v němž se po přenesení sídla spolku do Moravské Ostravy stal jeho místopředsedou a od 1894 předsedou. 
Podílel se na projekci a výstavbě turistické útulny arcivévody Albrechta na Lysé hoře, zpřístupněné 21.7.1895. Byl též otcem myšlenky vybudovat turistickou útulnu na Slavíči v Těšínských Beskydech, kteréhož úkolu se podjala vítkovická odbočka Beskidenvereinu (otevřena slavnostně 18.6.1899). Na paměť tehdy již nežijícího prof. H. byla útulna nazvána Hadaszczokova (něm. Hadaszczok-Hütte).

Zdroj: Wikipedia, www.tesin.czKomentáře

Nejčtenější