Targolik – lomňanský zbojník


Targolik žil v první polovině 18. století  a informace o jeho existenci se dochovaly pouze v ústním podání. Traduje se, že býval Ondrášovým pobočníkem a že se následně s Ondrášem rozkmotřil a rozhodl se loupit se svou vlastní bandou. Lidová idealizace zbojníků (jako u Ondráše, Janošíka anebo Pročpaka) pro tento případ neplatí. Targolika vykresluje jako zlého, mstivého zločince. Nedbal rozdílu mezi vrchnosti a obyčejným lidem. Kradl, vypaloval stavení, drancoval salaše, vraždil. Vše s nemilosrdnou brutalitou. Marně se ho místní snažili sprovodit ze světa, od jistého času se začlo  říkat, že je jako ze železa, že se od něho kulky pouze odrážejí a že ho nelze zabít.
Jak praví legenda, pouze jeho vzdálený příbuzný Janek "Kopidół" z Lomné „na Rzyce”(některé prameny říkají, že byl jeho křestním otcem) věděl jak ho sprovodit ze světa. Věděl, že Targolik mohl zemřít pouze výstřelem z vlastní pušky. Janek už měl dost Targolikových zvěrstev,  proto vymyslel léčku. Pozval Targolika do místní hospody a oba se mocně opili. Když šli přes řeku po úzké kládě, strhl Janek Targolikovi pušku z ramene a střelil ho do zad.

Dodnes se zachovalo v Lomné říkadlo:
„Jónek z Rzyki, kopidoł, Torgolika wykidoł"

Jan Korzenny ve své básni „Zbójnicko karczma” zaznamenal Targolikův konec  jinak:
„Łómniańscy zbujnicy też tam przichodzili, 
tańczyli z dziywkami, wódkę z wiader pili. 
Torgolik ich wodził, sławny zbuj łómniański, 
niedobry dlo swoich, a straszny dlo pańskich. 
Torgolika jegrzi na łące chycili — Zorzickuli Małej — i tam powiesili. . .”


Ať už to byl Jura "Kopidół" anebo lesníci na louce zvané Malá Zorzickula kdo nenavíděného zbojníka zabil, jedno je jisté. Smrtí Targolika se Lomňanům nesmírně ulevilo.

Komentáře

Nejčtenější