Válečná léta – část 1. - Alojzy & Jan Cieciotkowie, Paweł Szkandera


Od poloviny roku 1944 byla Lomná územím, na kterém aktivně působilo několik partyzántských skupin provadějících průzkumné i bojové akce před postupující sovětskou frontou.
 Tyto aktivity měly za následek několik tragických událostí, obětmi byli i občané Lomné.
22.11.1944 zastřelili partyzáni místního kolaboranta Jozefa Husara. Následně 24.11. nacisti při pátraní po původcích tohoto činu obsadili dům Cieciotkových na Kamenitém a zajali bratry Jana a Aloise. Spolu s Pawlem Szkanderou je odvedli k výslechu do Jablunkova. 26.11. ve večerních hodinách je převezli kousek za viadukt a u hlavní cesty jim přikázali vykopat hrob. Potom je bezlítostně povraždili a pochovali ve vykopané jámě. Je dochováno svědectví, že v blízké chalupě bylo slyšet křik jednoho z nich, aby ho nezasypávali, že ještě žije.

27.11. šli rodiče Cieciotkových pěšky do Jablunkova navštívit syny v domnění, že jsou ještě ve vězení. U Viaduktu se jejich matka zastavila a řekla:
 „Nie idym dali, bo czujym krew moich ch
łapców”  Měla pravdu...
Po osvobezení těla exhumovali a pohřbili na hřbitově v Jablunkově.
 Onu smutnou událost připomína pomník u hlavní cesty naproti lesnímu závodu.
Zdroj.: Mazurek Józef

Komentáře

Nejčtenější