O Čertím potoce - Podle vyprávění Josefa Sikory, sedláka z...

Podle vyprávění Josefa Sikory, sedláka z Fojtové Louky, přijela kdysi v minulém století do údolí Lomné komise , která měla zjistit a zapsat názvy řek a potoků podle horalského nářečí. Horal, který komisi doprovázel  znal dobře celé údolí a okolní hory a uvedl komisi věrně všechny názvy: Krzynowski  Potok, Jastrzębski  Potok, Podkamienicki Potok, Główczyn, Tacinki, Łacznów, Opolony, Upłaz (Grygierka), Jelitów, Burków.
Názvy  se částečně shodují s názvem hory, ve které řeka nebo potok má svůj pramen. Komise názvy svědomitě zapisovala a na konec se zeptala:
-“ Jak se jmenuje ten první potok, který pod Kyčmolem ústí  do Lomné ?“- Horal nevěděl , protože   to nikdo nevěděl . Chvíli přemýšlel a pak vypálil :
-“Čert ví jak se jmenuje?“

Bezradná komise popřemýšlela a po krátké diskuzi zapsala do seznamu „ Čertí potok“ a tento název se užívá dodnes. A zalesená, ponurá dolina, kterou teče Čertí potok z Muřinkového vrchu do řeky Lomné,jako její první přítok obdržela patříčný název „ Do Czercioka“, což znamená do pekla.Komentáře

Nejčtenější