Zbójnicko karczma - Dějiny nejstaršího hotelu v Lomné...
Dějiny nejstaršího hotelu v Lomné č.p.30 (před přečislováním, později č.p.71) –„Na Rzyce“- jsou dlouhé a složité. Podle zápisu z 17.4.1871 z obecní schůze, bylo schváleno že obec koupí od Martynka budovu, ve které bude zřízena jrčma, která půjde do pronájmu a přinese obci získy. Podle uchovaných dokumentů ze sbírky Jana Korzennego juniora prvním hospodářem byl Johan Supik. Můžeme to vývodit ze žádosti obci Lomná do „K.K.Bezirkshauptmannschaft Teschen“ o udělení koncese „Schank gewerbes“. Koncese je udělena a 20.4.1872 Adam Sikora,starosta Lomné, povoluje Johanu Supikovi provozování krčmy.
Začatky byly pravděpodobně složité, protože v uchovaných dokumentech se můžeme dočíst, že nájemníci měli potíže s placením nájmu. Fluktuace provozovatelů byla vysoka. Dalšími hospodáři byli :Johan Martynek, Johan Bielesch, Emanuela Groschek, Theresie Koschka.
6.12.1888 starosta Paweł Szotkowski pronájímá krčmu Ignatzi  Rosenzweigovi na dobu 3 let. Rosenzweigovi bylo 40 let a měl již 20- letou praxi ve vedení restaurace. Obec byla s jeho práci spokojena, proto mu 24.6.1892 prodloužila koncesi. Spolupráce trvá až do konce roku 1921, kdy se 11.11.1921 v „Gazecie Kresowej“ objevuje oznámení o konkurzu na pronájem. 30.12.1921 obecní rada rozhodla,že hotel pronajme Robertu Seifertovi za cenu 5 000 K. Seifert vedl hospodu až do 1.10.1924, kdy se přestěhoval do Petrovic u Fryštátu. Potom hospodu vede Jan Twardzik až do roku 1930. 1.1.1931 pronájem převzal Adam Szotkowski. Stará budova hospody byla ve špatném stavu a obec neměla prostředky na opravu. Proto obecní výbor 22.12.1931 rozhodl o prodeji hospody i s koncesi na vedení hospody A.Szotkovskému za 55 000 korun českých. Adam Szotkowský, také díky penězům vydělaným v Kanadě, v roce 1932 začíná stavět, podle plánů architekta a stavitele J.Dvořáka z Bohumína- Skřečoně, hotel v podobě jakou známe dnes. Náklady musely být vysoké,protože Szotkowský si ještě v roce 1933 půjčuje 35 000 Kč od Rozalii Rutzké,hospodské v Cieszynie, které splácí ke konci války.

Přesto se dlouho ze splaceného podniku neradoval. Po převzetí vlády komunisty byl hotel skonfiskován a sám Szotkowský musel platit za pronájem bytu v hotelu. V roce 1954 umírá na infarkt.

Komentáře

Nejčtenější