Jak vznikla Zatoka - Koryto řeky Lomné bylo kdysi jinde než jak ho vidíme dnes...

Koryto řeky Lomné bylo kdysi jinde než jak ho vidíme dnes.  Řeka tekla od dnešní restaurace Mánes přímo pod jižním svahem údoli. V místě, kde kdysi bydleli Sztefkovi, si dům postavil Matusz Grzegorzec. 
Protože mu řeka při jarním tání každoročně způsobovala velké škody, poprosil o pomoc sousedy a pomocí několika velkých klád řeku odklonili směrem k dnešní pekárně. Z důvodu změny směru toku řeky bylo nutno vystavět dva mosty.  
Od té doby se místu zatočení řeky říká Zatoka a místu, kde bydlel Matusz Grzegorzec – Do Matuszków 

Komentáře

Nejčtenější