Villa Mira – starý penzion


Villa Mira byla majetkem místního Němce Miry a sloužila začátkem 20. století jako penzion. Na konci 2. světové války byla konfiskována jako poněmecký majetek a byla přestavěna na byty, ve kterých žilo 8 rodin. Majitlem budovy se stal Osídlovací úřad a Fond národní obnovy v Ostravě. Budově se od úřadu nedostalo žádných investicí, dokonce během elektrifikace byla Villa Mira jedinou budovou v centru obce, která nebyla k elektřině připojená.

V roce 1951 FNO převádí budovu na MNV v Dolní Lomné a ten rozhodl, že se budova přestaví na mateřskou školku z důvodu nedostatečné kapacity polské školy „Na Rzyce“.  Bylo nutné najít stavajícím nájemníkům nové byty a jelikož MNV schválil jen částečné pokrytí nákladů na plánovanou rekonstrukci budovy, byla tato provedená členy místního sdružení PZKO. Byla zakoupeny  4 přímotopné kotly za celkovou částku 17559 Kč, novou elektroinstalaci v celkové hodnotě 10000 Kč provedl A. Latocha z Mostů u Jablunkova.
Nová mateřská školka byla otevřená 1.9.1951, bylo zapsáno 28 dětí a ředitelkou se stala Anna Sedlaczkowa.   


V roce 2008 byl zájem o koupi budovy investorem, který ji chtěl přestavět na penzion. Z důvodu neudělení věcného břemene na příjezdovou cestu Matici slezskou, která byla majitelem okolních pozemků, investor od koupě ustoupil.
 V současné době je Villa Mira v majetku Matice slezské a chátrá. 

Komentáře

Nejčtenější