Paweł Ramsza - první učitel v Horní LomnéTento místní horal a vysloužilý voják byl v Horní Lomné prvním učitelem – laikem.  Škola v Horní Lomné vznikla v roce 1870 v budově zvané “Stara Karczma”, která kdysi sloužila pohraniční stráži a později se používala k ustájení dobytka. Vyučování bylo svěřeno místnímu horalovi, Pavlovi Ramszovi, který své částečné vzdělání získal během dvanáctileté vojenské služby. Byl to člověk s vysokou přirozenou inteligencí a manuálně velmi zručný,  byl ševcem, sklářem, slolařem. Tyto řemesla provozoval i během vyučování jako součast výuky. Do školy docházelo jen minimum žáků, často se stávalo, že ve třídě bylo jen několik dětí. Děti v té době školu nenavštěvovaly pravidelně, přednost měla práce na poli a starost o dobytek. Ze zápisků v památníku učitele Rzehaczka lze vyčíst, že děti chodily do školy bosky, v poničeném oblečení, během vyučování kouřily dýmky, nosily dlouhé vlasy a klobouky a tak často nešlo rozeznat jestli to je děvče anebo kluk. Úroveň výuky byla kontrolována vždy ve středu a v pátek jedním z učitelů ze školy v Dolní Lomné.
Výuka ve “Starej Karczmie” probíhala 13 let a to až do roku 1883, kdy Krajská školní rada rozhodla, že se v centru obce postaví nová škola. V listopadu 1883 do Horní Lomné přichází mladý diplomovaný učitel Ferdynand Rzehaczek a Paweł Ramsza ještě několik let ve "Starej Karczmie" provozuje hospodu. Když si u rakouských úřadu zažádal o důchod za roky které učil, byl mu tento zamítnut a vyplacen mu byl pouze jednorázový příspěvek ve výši 100 rynských. Následně se stěhuje do Dolní Lomné, kde dožívá ze skromného důchodu.

* Fotografie -  autentický snímek "Starej Karczmy"

Komentáře

Nejčtenější